Pide cita

cita previa

 

Para pedir cita, chámame ou escríbeme ao número de teléfono:616766302

Tamén podes contactar conmigo polo facebook e polo instagram.

O meu despacho está na rúa Círculo das Artes número 18, entresuelo C, Lugo.

Psicóloga Janet Díaz

Políticas de cancelacións e modificación de citas

A cancelación ou apzazamento dunha cita xa reservada deberá facerse cun mínimo de 24 horas de antelación á sesión para que poida reorganizar a axenda co suficiente marxe de tempo. As citas que non se cancelen con ese marxe de tempo implicarán o coste íntegro dunha hora de sesión.

No caso de que o/a paciente se esqueza ou por calquera motivo escolla non presentarse a súa cita terá que abonar o costo completo da súa sesión.

No caso de chegar tarde

Os tempos de consulta foron programados para ti e os demáis pacientes. Se chegas tarde a túa sesión, esta será máis curta para respetar os horarios das persoas que chegan despois de ti. Sen importar a duración da túa sesión, serás responsable de pagar o costo total.