Servizos

psicología Lugo

Intervención en adultos con malestar emocional:

 • ansiedade
 • consumo excesivo de alcohol, tabaco ou outras substancias
 • problemas sexuais
 • problemas de sono
 • pérdida dun ser querido
 • dependencia emocional
 • sucesos traumáticos
 • conflicto ou ruptura de parella
 • conflictos laborais
 • coidadores de persoas dependentes
 • estado anímico baixo
 • problemas relacionais ou familiares
 • etc.

Intervencións en nenos e adolescentes:

 • nenos/as temperamentalmente difíciles ou con dificultades conductuais
 • sono, alimentación e control de esfínteres
 • berriches e rabietas
 • medos infantís
 • dificultades de estudo
 • educación psico-sexual
 • prevención de drogodependencias
 • uso correcto das novas tecnoloxías

Educación para a saúde:

 • establecemento de estilos de vida saudables
 • mellora da autoestima
 • entrenamento en habilidades sociais
 • entrenamento en relaxación
 • estimulación cognitiva
 • etc.