Servizos

psicología Lugo

Intervención en adolescentes e adultos con malestar emocional:

 • ansiedade
 • consumo excesivo de alcohol, tabaco ou outras substancias
 • problemas sexuais
 • problemas de sono
 • pérdida dun ser querido
 • dependencia emocional
 • sucesos traumáticos
 • conflicto ou ruptura de parella
 • conflictos laborais
 • coidadores de persoas dependentes
 • estado anímico baixo
 • problemas relacionais ou familiares
 • etc.

Educación para a saúde:

 • establecemento de estilos de vida saudables
 • mellora da autoestima
 • entrenamento en habilidades sociais
 • entrenamento en relaxación
 • estimulación cognitiva
 • prevención adiccións
 • etc.